Bảng giá lõi lọc và máy lọc nước Karofi, A. O. Smith, Kangaroo

Chúng tôi liên tục cập nhật bảng giá lõi lọc và máy lọc nước của một số thương hiệu Karofi, Ao smith, Kangaroo để tránh quý khách hàng mua phải giá đắt hãy theo dõi bảng giá thương xuyên.

1. Bảng giá máy lọc nước Karofi

 

MODEL CHÍNH – BAO GỒM NHIỀU SẢN PHẨM TRONG ĐÓ  GIÁ TRONG KHOẢNG
Máy lọc nước karofi tiêu chuẩn 3.500.000 – 5.800.000
Máy lọc nước optimus i1 5.490.000 – 7.990.000
Máy lọc nước optimus i2 6.600.000 – 7.900.000
Máy lọc nước optimus s1 4.490.000 – 6.990.000
Máy lọc nước karofi iro 2.0 6.200.000 – 9.000.000
máy lọc nước karofi s1 6.300.0000
Máy lọc nước karofi 9 lõi 6.990.000
Máy lọc nước optimus 5.490.000 – 7.990.000
Máy lọc nước karofi 10 lõi 7.290.000
Màng lọc ro aqualast 400.000

 

2. Bảng giá máy lọc nước ao smith

 

3. Bảng giá máy lọc nước kangaroo